Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Jest to dokument, który ma przede wszystkim pozwolić każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informację o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, w jaki sposób GoldenLine chroni Twoje dane osobowe i dane Twoich kandydatów do pracy oraz jak może wesprzeć Cię w realizacji praw i obowiązków wynikających z RODO.

  1. Na początek - jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?  >>>  Pokaż
  2. Dane Twoich pracowników i współpracowników  >>>  Pokaż
  3. Usługi związane z publikacją ogłoszeń  >>>  Pokaż
  4. Usługa “Wyszukiwarka kandydatów”  >>>  Pokaż
  5. Profil Pracodawcy  >>>  Pokaż
  6. Usługi employer brandingowe >>>  Pokaż
  7. Jak chronimy dane Twoje i Twoich kandydatów? >>>  Pokaż
  8. Inspektor ochrony danych osobowych w GoldenLine  >>>  Pokaż