Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). Jest to dokument, który ma przede wszystkim pozwolić każdemu z nas w łatwy i przejrzysty sposób uzyskiwać informację o tym, kto i na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, zarządzać dostępem do nich oraz wspierać nas w egzekwowaniu prawa do ich jak najlepszej ochrony.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, w jaki sposób Goldenline chroni Twoje dane osobowe i dane Twoich kandydatów do pracy oraz jak może wesprzeć Cię w realizacji praw i obowiązków wynikających z RODO.

  1. Na początek - jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?  >>>  Pokaż
  2. Dane Twoich pracowników i współpracowników

   Gdy korzystasz z naszych produktów wspierających Twoje procesy rekrutacyjne lub employer brandingowe, czasami za pośrednictwem Twojego profilu zawodowego udostępniamy Ci dodatkowe funkcjonalności, zawsze w zakresie i na czas określony w zawartej między nami umowie. Wraz z rozpoczęciem świadczenia usług otrzymasz od nas pełną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych związanych z realizacją naszej umowy.

   Jeżeli  jesteś osobą odpowiedzialną jedynie za zakup usług, a korzystać z nich będzie Twój pracownik lub współpracownik, powinieneś poinformować go przed przekazaniem nam jego danych, że GoldenLine będzie je przetwarzał w celu realizacji umowy między nami.

   A teraz przejdźmy do konkretów :) Z poniższego akapitu - trochę długiego, ale zależy nam, byś otrzymał wszystkie niezbędne informacje - dowiesz się, kim jesteśmy i w jaki sposób przetwarzamy dane Twoich pracowników podczas naszej współpracy. Możesz śmiało przekazać tę informację swoim pracownikom, którzy będą korzystać z zakupionych przez Ciebie usług.

   Na potrzeby realizacji umowy Goldenline Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10 będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Kontakt z nami jest możliwy poprzez adres e-mail bok@goldenline.pl lub pisemnie na adres: Goldenline Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
   GoldenLine wyznaczył także inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się poprzez e-mail iodo@goldenline.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

   Zakres Twoich danych osobowych przetwarzanych przez GoldenLine obejmuje:

   1. imię i nazwisko,
   2. nazwę firmy,
   3. adres e-mail,
   4. numer telefonu służbowego,
   5. dane o wykorzystaniu usługi,
   6. dane dotyczące ruchu na stronie (wyłącznie w przypadku usługi Jobile),
   7. link do profilu zawodowego w GoldenLine lub LinkedIn (wyłącznie w przypadku usługi Jobile),
   8. korespondencję z naszym działem obsługi klienta.

   Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy handlowej wiążącej GoldenLine z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora oraz tego podmiotu; prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu sprawnej realizacji świadczeń objętych zakresem umowy.

   W związku z tym będziemy też prowadzić analizę Twoich zachowań w ramach udostępnionych funkcjonalności oraz na podstawie tych danych w sposób automatyczny informować Cię za pośrednictwem poczty e-mail o istotnych kwestiach związanych z wykorzystaniem usługi. Wszystko po to, by dostarczyć Ci produkt jak najwyższej jakości.

   Twoje dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz podmiotom świadczącym na rzecz GoldenLine usługi niezbędne do wykonania umowy zawartej z reprezentowanym przez Ciebie podmiotem, w tym usługi prawne. W związku z powyższym Twoje dane zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy naszym zaufanym dostawcom - jedynie tym, którzy zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

   Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, a następnie przez 3 lata w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń lub w celu udokumentowania wykonania usługi.

   Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

   Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

   Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

   Zwiń tekst

  3. Usługi związane z publikacją ogłoszeń
   • Kto jest kim?

    To Ty jesteś administratorem danych przetwarzanych w ramach tej usługi, GoldenLine pełni wyłącznie funkcję procesora (podmiotu przetwarzającego) i nie wykorzystuje ich do własnych celów.

   • Zakres przetwarzanych danych

    W przypadku, gdy publikujesz ogłoszenia za pośrednictwem GoldenLine (zarówno w ramach pakietu ogłoszeń, jak i usługi Jobile), mogą trafiać do nas dane:

    1. Twoich pracowników i współpracowników (osób korzystających z usługi) w zakresie:
     • imię i nazwisko,
     • nazwa firmy,
     • służbowy adres e-mail,
     • numer telefonu służbowego,
     • dane o wykorzystaniu usługi,
     • dane dotyczące ruchu na stronie (wyłącznie w przypadku usługi Jobile),
     • link do profilu zawodowego w GoldenLine lub LinkedIn (wyłącznie w przypadku usługi Jobile),
     • imię i zdjęcie managera działu szukającego pracownika (wyłącznie w przypadku usługi Jobile),
     • korespondencję z naszym działem obsługi klienta.
    2. kandydatów do pracy, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie opublikowane za pośrednictwem naszego formularza.

    W przypadku, gdy publikujesz ogłoszenia w GoldenLine za pośrednictwem własnego formularza, dane przekazane przez kandydatów w odpowiedzi na aplikację trafiają bezpośrednio do Twoich systemów - nie dochodzi wówczas do powierzenia danych osobowych.

    Kiedy ogłoszenie zostanie opublikowane przez formularz GoldenLine lub w ramach usługi Jobile, zbieramy w Twoim imieniu dane kandydatów, o czym powinieneś poinformować ich w momencie publikacji ogłoszenia. Przetwarzamy wówczas:

    • dane kontaktowe kandydata,
    • jego CV lub zawartość profilu zawodowego (jeśli nie aplikował za pośrednictwem Twojego formularza),
    • informacje o momencie spływu aplikacji.  
   • Inni odbiorcy danych

    Dane te są też przetwarzane przez naszych zaufanych dostawców, którzy świadczą nam następujące usługi:

    • utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i usług IT, w tym usługi przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowej,
    • usługi klienta pocztowego,
    • analiza i tworzenie statystyk związanych z ruchem na stronie,
    • udostępnienie formularzy do kontaktu w celu informowania o nowych produktach i zmianach w produkcie.

    W związku z powyższym Twoje dane zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy naszym zaufanym dostawcom - jedynie tym, którzy zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

   • Okres retencji danych

    Wymienione powyżej dane będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy między nami, przy czym część (z pominięciem CV kandydatów) przez 3 lata od momentu zakończenia realizacji świadczeń w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń lub w celu udokumentowania wykonania usługi.

   • Realizacja praw podmiotów danych

    Będziemy Cię wspierać w realizacji praw podmiotów danych. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona funkcjonalność, za pomocą której będziesz mógł trwale usunąć dane np. kandydata, który zażąda tego przed zakończeniem procesu rekrutacji. Będziesz mógł również w łatwy sposób wykonać kopię jego danych oraz je modyfikować. Poinformujemy Cię, gdy tylko ta funkcjonalność zostanie udostępniona. Do tego czasu, wszelkie tego typu zgłoszenia przekazuj swojemu opiekunowi lub na adres bok@goldenline.pl.

    Pozostałe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach naszej współpracy powinniśmy uregulować w ramach umowy powierzenia danych. Tutaj znajdziesz wzór takiej umowy - możesz go pobrać, uzupełnić swoje dane i przesłać na adres iodo@goldenline.pl

   Zwiń tekst

  4. Usługa “Wyszukiwarka kandydatów”
   • Kto jest kim?

    To Ty jesteś administratorem danych przetwarzanych w ramach tej usługi, Goldenline pełni wyłącznie funkcję procesora (podmiotu przetwarzającego) i nie wykorzystuje ich do własnych celów.

    W tym miejscu warto zaznaczyć, że w ramach tej usługi nie przekazujemy danych kandydatów. Wyszukiwarka kandydatów to narzędzie do sprawnego i efektywnego wyszukiwania osób o takim profilu zawodowym, który odpowiada potrzebom rekrutacyjnym Twojej firmy. W chwili, gdy użytkownik serwisu zakłada konto w Goldenline i akceptuje regulamin, zostaje poinformowany o celach przetwarzania jego danych - jednym z nich jest możliwość 'bycia wyszukanym' przez rekrutera i kontakt z jego strony. Nie następuje tu więc przekazanie danych osobowych użytkowników Goldenline z tytułu świadczenia usługi - usługą jest możliwość sprawnego wyselekcjonowania kandydatów, prowadzenie projektów rekrutacyjnych i kontakt z kandydatami za pośrednictwem Goldenline. Dotyczy to tylko profili osób, które wyraziły czynną zgodę na takie działania.

   • Zakres przetwarzanych danych

    W ramach tej usługi przetwarzamy wyłącznie dane:

    1. Twoich pracowników i współpracowników (osób korzystających z usługi) w zakresie:
     • imię i nazwisko,
     • nazwa firmy,
     • dane kontaktowe – nr telefonu służbowego i adres e-mail,
     • elementy profilu zawodowego na Goldenline (zdjęcie lub awatar oraz nagłówek),
     • adres e-mail dołączony do profilu w celu wysyłania powiadomień odnośnie do zdarzeń w systemie,
     • dane dotyczące ruchu na stronie,
     • informacji o kandydatach dodanych do projektów,
     • informacji o wysłanych wiadomościach i tych otrzymanych od kandydatów.
    2. kandydatów do pracy w zakresie:
     • CV i pozostałych dokumentów aplikacyjnych przekazanych w ramach tej rekrutacji,
     • informacji o wysłanych wiadomościach i tych otrzymanych od rekruterów.
   • Inni odbiorcy danych

    Dane te są też przetwarzane przez naszych zaufanych dostawców, którzy świadczą nam następujące usługi:

    • utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i usług IT, w tym usługi przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowej,
    • usługi klienta pocztowego,
    • analiza i tworzenie statystyk związanych z ruchem na stronie,
    • udostępnienie formularzy do kontaktu w celu informowania o nowych produktach i zmianach w produkcie.

    W związku z powyższym Twoje dane zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy naszym zaufanym dostawcom - jedynie tym, którzy zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

   • Okres retencji danych

    Wymienione powyżej dane będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy między nami, przy czym część (z pominięciem CV kandydatów) przez 3 lata od momentu zakończenia realizacji świadczeń w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń lub w celu udokumentowania wykonania usługi.

   • Realizacja praw podmiotów danych

    Będziemy Cię wspierać w realizacji praw podmiotów danych. W najbliższym czasie zostanie uruchomiona funkcjonalność, za pomocą której będzie mógł trwale usunąć dane np. kandydata, który zażąda tego przed zakończeniem procesu rekrutacji. Poinformujemy Cię, gdy tylko ta funkcjonalność zostanie udostępniona. Do tego czasu, wszelkie tego typu i  inne zgłoszenia związane z przetwarzaniem danych osobowych przekazuj śmiało swojemu opiekunowi lub na adres bok@goldenline.pl.

    Pozostałe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach naszej współpracy powinniśmy uregulować w ramach umowy powierzenia danych. Tutaj znajdziesz wzór takiej umowy - możesz go pobrać, uzupełnić swoje dane i przesłać na adres iodo@goldenline.pl

   Zwiń tekst

  5. Profil Pracodawcy
   • Kto jest kim?

    To Ty jesteś administratorem danych przetwarzanych w ramach tej usługi, GoldenLine pełni wyłącznie funkcję procesora (podmiotu przetwarzającego) i nie wykorzystuje ich do własnych celów.

   • Zakres przetwarzanych danych

    W ramach tej usługi przetwarzamy wyłącznie dane Twoich pracowników i współpracowników (osób korzystających z usługi) w zakresie:

    • link do profilu zawodowego w Goldenline,
    • imię i nazwa stanowiska rekrutera,
    • dane dotyczące ruchu na stronie,
    • dane kontaktowe rekrutera,
    • informacje o wykorzystaniu usługi.

    Warto zaznaczyć, że dane obecnych i byłych pracowników, ich opinie i oceny, pojawiają się na Profilu w ramach usług świadczonych na rzecz użytkowników serwisu Goldenline i w oparciu o zaakceptowany przez nich regulamin, więc w tym zakresie wyłącznym administratorem danych jest Goldenline Sp. z o.o.

   • Inni odbiorcy danych

    Dane te są też przetwarzane przez naszych zaufanych dostawców, którzy świadczą nam następujące usługi:

    • utrzymanie i rozwój systemów informatycznych i usług IT, w tym usługi przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowej,
    • usługi klienta pocztowego,
    • analiza i tworzenie statystyk związanych z ruchem na stronie,
    • udostępnienie formularzy do kontaktu w celu informowania o nowych produktach i zmianach w produkcie.

    W związku z powyższym Twoje dane zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy naszym zaufanym dostawcom - jedynie tym, którzy zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

   • Okres retencji danych

    Wymienione powyżej dane będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy między nami, przy czym część (z pominięciem CV kandydatów) przez 3 lata od momentu zakończenia realizacji świadczeń w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń lub w celu udokumentowania wykonania usługi.

   • Realizacja praw podmiotów danych

    Będziemy Cię wspierać w realizacji praw podmiotów danych. Wszelkie zgłoszenia związane z ochroną danych osobowych przekazuj śmiało swojemu opiekunowi lub na adres bok@goldenline.pl. Pamiętaj też o zrealizowaniu obowiązku informacyjnego wobec swoich pracowników, którzy będą moderować profil, ponieważ będziemy przetwarzali ich dane osobowe.

    Pozostałe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach naszej współpracy powinniśmy uregulować w ramach umowy powierzenia danych. Tutaj znajdziesz wzór takiej umowy - możesz go pobrać, uzupełnić swoje dane i przesłać na adres iodo@goldenline.pl.

   Zwiń tekst

  6. Usługi employer brandingowe
   W ramach świadczenia przez nas usług z zakresu employer branding, realizowanych przez Pracownię EB (pracowniaeb.pl) może również dochodzić do przetwarzania danych osobowych kandydatów. Jako że w tym przypadku zakres usług może znacząco różnić się w zależności od umowy, będzie więc ustalany indywidualnie podczas podpisywania umowy.

   Zwiń tekst

  7. Jak chronimy dane Twoje i Twoich kandydatów?

   Niezmiennie GoldenLine zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych. Nasze produkty są dostosowywane do spełnienia wymogów wynikających z nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Niezbędne informacje do wypełnienia tego obowiązku znajdziesz w umowie powierzenia danych osobowych.

   Realizacja założeń bezpieczeństwa danych odbywa się w GoldenLine między innymi poprzez:

   • możliwość ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych,
   • możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
   • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych,
   • ograniczanie dostępu do danych osobowych do pracowników, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia i dostęp który jest konieczny do realizowania przez nich ich obowiązków,
   • wykonywanie regularnych kopii zapasowych danych,
   • cykliczne wykonywanie przeglądu posiadanych uprawnień w celu ich weryfikacji lub potwierdzenia,
   • aktualizację systemów.

   Zwiń tekst

  8. Inspektor ochrony danych osobowych w GoldenLine

   Zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych, który chętnie odpowie na wszystkie Twoje pytania związane z RODO i produktami GoldenLine. Możesz się z nim skontaktować, wysyłając wiadomość na adres e-mail: iodo@goldenline.pl lub pocztą tradycyjną na adres: GoldenLine Sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.

   Zwiń tekst